Endelig hjemme

VestlandsHus kom til ELLE mELLE med et ønske om en ny visuell identitet.

 

I den innledende fasen av arbeidet ble det viktig for oss å få en god forståelse for hva som betyr noe for de som skal bygge hus – det er tross alt en av de største investeringene vi gjør i løpet av livet.  I en bransje som fremstår som lik og maskulin, valgte vi å gi VestlandsHus-profilen mye varme og nærhet.

 

Ettersom det å bygge hus handler om å realisere en drøm, skal profilen til VestlandsHus inspirere husbyggeren. ELLE mELLE har utviklet en helhetlig visuell profil med elementer til bruk direkte mot målgruppen, og for forhandlere. Utvikling av maler har vært viktig for å gi kjedemedlemmene gode verktøy i arbeidet med å etterleve profilen. Hos VestlandsHus er du, som slagordet sier, endelig hjemme.

Visuell identitet


Kunde: Vestlandshus


www.vestlandshus.no

     
Toppen