Havfront

Havfront AS er eit utviklingselskap som skaper nye og innovative løysingar for den marine og den maritime næringa. Havfront består av unge gründere med ulik bakrunn, men med felles rot i en oppvekst med salt i blodet, der fiskeproduksjon stod sentralt. Desse karane satsar, og har i første omgang lansert den innovative sløyemaskina Loppa, som skal lette sjarkfiskarane sin kvardag og gjere deira daglege arbeid mindre farleg. Vi har utvikla den visuelle profilen og identiteten til selskapet med eit reint og tydeleg uttrykk.

Logo og visuell identitet


Kunde: Havfront
     
Toppen