Nær deg

Vi i ELLE mELLE har utviklet visuell identitet for Høgskolen i Ålesund.

 

Vi begynte den kreative prosessen med å sette sammen en referansegruppe som bestod av studenter ved skolen, slik at vi kunne utvikle en identitet som gjenspeilet verdiene til Høgskolen i Ålesund på best mulig måte. I den kreative prosessen kom vi derfor frem til en kjerneverdi som skulle fungere som en rød tråd i arbeidet med ny profil, nemlig NÆR.

 

Når du er student betyr hverdagene mye, og studieårene fylles av viktig kunnskap og gode relasjoner som vi ofte har resten av livet. Det er et nært forhold mellom studenter og ansatte, skolen har et nært samarbeid med næringene i regionen, den ligger nært sentrum av Norges vakreste by, og byen er nært verden. Sist, men ikke minst, så har vi nærhet til en fantastisk og dramatisk natur.

Visuell identitet


Kunde: Høgskolen i Ålesund


www.hials.no

     
Toppen