Norwegian Rooms

Norwegian Rooms® er en næringsklynge for norske ferdigvareleverandører innenfor møbel- og interiør. Bedriftene i næringsklyngen har med dette initiativet fått en unik mulighet til å utvikle sin konkurransekraft og samtidig etablere fellesprosjekter som gjør de til sterkere internasjonale aktører.

 

De har vært kunde hos oss lenge og i år var vi med på å videreutvikle den visuelle profilen med nye farger og fonter. Vi har også utarbeidet ny nettside og nytt magasin. I tillegg har vi utviklet navnetrekk og logoer for tre av prosjektene som næringsklyngen har etablert.

 

Det første prosjektet vi har utviklet navn og logo til, er Future Talks, klyngens verktøykasse for scenarioprosjekter. De to andre prosjektene er Go Global og Go Digital, som er kompetanseprogram bedrifter og enkeltpersoner kan benytte seg av for å lære mer om merkevareledelse, internasjonalisering, digitalisering og nye forretningsmodeller i et samfunn stekt preget av urbanisering og globalisering.

Nettside og visuell identitet


Kunde: Norwegian Rooms


www.norwegianrooms.no

     
Toppen