Norwegian Rooms

Norwegian Rooms® er en næringsklynge for norske ferdigvareleverandører innenfor møbel- og interiør. Møbel- og interiørbransjen har med dette, for første gang fått godkjent et prosjekt, med offisiell status som næringsklynge, og med dette etablert visjoner og mål for å utvikle bedriftenes konkurransekraft på den internasjonale arenaen.

 

Bak initiativet til næringsklyngen Norwegian Rooms®, står 10 toneangivende, norske ferdigvareleverandører, med internasjonale posisjoner eller potensial. Videre vekst i klyngen vil skje blant bedrifter som tilstreber det samme. Bedriftene i næringsklyngen har med dette initiativet, fått en unik mulighet til å utvikle sin konkurransekraft, og etablere fellesprosjekter som gjør de til sterkere internasjonale aktører.

Nettsted


Kunde: Norwegian Rooms


norwegianrooms.no

     
Toppen