Pionérånd og bærekraft

Vi har utviklet navn og grafisk profil for den biomarine klyngen Legasea. Utgangspunktet for initiativet er at Nordvestlandet er Europas viktigste og største fiskerinasjon, og Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Vi er stolte over å få ta del i ei så ambisiøs satsing for regionen og Norge internasjonalt. I regionen finnes det sterk historiefortelling om ei helt spesiell pionerånd. Prosjektets fokus er bedre utnyttelse av havets ressurser. Målgruppen er internasjonal B2B, samt norsk politikk og utdanning. Stikkord for satsingen er bærekraft, kompetanse, innovasjon, arv og norsk identitet.

 

I Legasea er flere sterke aktører samlet for et mer fokus på å utnytte de marine ressurser som finnes. Vi har utviklet en profil der dette står i fokus. I tillegg er logoen tydelig, sterk og solid. Vi har laget en form som kan assosieres til et felt, et område, – avgrenset men ikke lukket. Vi studerte kart og elementer brukt i marin og maritim sammenheng. Vi så for oss et ekkolodd som søkte gjennom havrommet på let etter nye og gode ressurser. Med alt dette som utgangspunkt ble logoen formet. Logoen illustrerer også noe grensesprengende. Vi har tatt ut klammene og laget et grafisk element som kan utvides og forminskes ut fra hva vi ønsker fokus på.

Navn og visuell identitet


Kunde: Legasea
     
Toppen