Stedet for varige minner

Nord på Hustadvika, nordligst på den gamle havstrekningen fra ”Stadt til Stem” ligger øya Teistklubben med en rekke tilhørende småøyer, holmer og skjær. Der har det vært fast bosetting gjennom flere hundre år, folket har livnært seg av jordbruk, fiske, andre sjøbruksnæringer og losvirksomhet. Vi har utarbeidet logo og salgsmateriell for denne unike kystperlen for Notar.

 

<– Husk å se filmen!

 

Foto: Kristin Støylen

Film: Johannes Lovund

 

Prospekt, logo og film


Kunde: Teistklubben/Notar


https://www.youtube.com/watch?v=oVi-RzvdGto

     
Toppen