Trapp opp

Vi fikk i oppgave å lage ny profil, utenom logo, til Stryntrappa, Hagen AS. Vi begynte med å utarbeide kreativ strategi for både Stryntrappa, Escalia og Hagen. Deretter stod navn på trapper, fotoide, katalog, forhandlermateriell og nettsted til Stryntrappa for tur. Ny spennende utfordring i forhold til foto, vi valgte å bruke 3D og stratet jakten etter de som kunne levere det beste inne dette. Vårt valg falt på Pikcells, de hadde erfaring og hadde de beste 3D-løsningene for dette prosjektet. Veldig spennende prosess å jobbe opp mot 3D, der også stylist Susanne Swegen jobbet sammen med oss for å få det beste resultatet.

Katalog


Kunde: Stryntrappa, Hagen


www.stryntrappa.no

     
Toppen