Kontakt oss

highfive@ellemelle.no +47 70 10 44 90
Apotekergata 9A
6004 Ålesund
Kart
LUKK

Hva er en god visuell identitet?

3/26/2021

Den visuelle identiteten til en merkevare skal formidle historien din og verdiene dine på en måte som engasjerer målgruppen. Da er ikke en logo nok. Hele det visuelle universet må henge sammen på tvers av kanalene dersom du skal oppnå den troverdigheten som kreves. Vi tror på grafisk designs evne til å engasjere mennesker og å fange dem gjennom visuell og verbal historiefortelling. 

En visuell identitet er altså mer enn en logo. Alt fra farger, typografi, bildestil, tone of voice og grafiske elementer – til stemning og personlighet, er med på å definere det visuelle universet til et merke eller merkevare.

Se på design som et strategisk verktøy
En undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey viser at bevisst bruk av design skaper mer lønnsomme virksomheter (McKinsey Design Index, Sheppard mfl., 2018). Studien viser at bedrifter som bruker design strategisk og skårer høyt på designindeksen, oppnår vesentlig bedre økonomiske resultater enn konkurrenter med lavere plassering på designindeksen.

Strategisk design som designdisiplin setter fokus på en helhetlig bruk av design, forankret i virksomhetens strategi og mål. Det handler om å se på design som et strategisk verktøy for å posisjonere og skape positive assosiasjoner som bidrar til å forsterke verdien til merkevaren (Grimsgaard og Farbrot, 2020).

Vi anbefaler alltid å starte med et grundig innsiktsarbeid før vi tar fatt på det visuelle arbeidet. I samarbeid med kundene etablerer vi et stødig fundament gjennom analyse av eksterne og interne faktorer, merkevareposisjonering og -personlighet. Dette setter oss i stand til å ta beslutninger om design basert på fakta snarere enn estetikk og magefølelse.

Hvor mye koster en visuell identitet?
Når ambisjonen er å bygge en sterk merkevare og benytte design som et verktøy for å nå selskapets mål, må det investeres i hele prosessen, fra innsikt om konkurrenter, målgruppe, marked, verdier, og til utforming av et komplett visuelt univers som tas ut i alle kanaler og på alle flater. Vi er opptatt av at kundene deres skal forstå at de ikke er avspist med en logo kjøpt billig på nettet – at de er mer verdt enn som så. 

«En sterk visuell identitet får meg til å smile. Den bør spille på følelsene mine og gi meg gåsehud. Det må ligge en god idé i bunnen som er tuftet på et godt strategisk arbeid. Jeg liker godt håndverk, sterke uttrykk, og identiteter som fungerer glitrende på både digitale og fysiske flater. Som grafisk designer av 90-tallet, elsker jeg det taktile og papir. Papir har så utrolig mange muligheter og bare det å erstatte plastemballasje med papiremballasje der det er mulig, vil gjøre en forskjell når det kommer til miljøet. Som designere har vi et ansvar for å velge bærekraftige løsninger.»
Yvonne Aarset, gründer og kreativ leder i ELLE mELLE 

Våre siste prosjekter
Lauritz lanserte nylig ny visuell identitet. Vi har utviklet navn, logo, illustrasjon, pakningsdesign, innhold til sosiale medier, markedsmateriell, annonser og nettside. Navnet formidler tradisjonen og historien, og i den visuelle identiteten går tradisjon og friskhet hånd i hånd. Les mer

GK – en ledende skandinavisk teknisk entreprenør lanserte tidligere i år ny visuell identitet, utviklet av oss. Vi skapte et visuelt univers og en verktøykasse som rigger GKs merkevare for alle digitale flater for framtiden.Les mer 

Les mer om våre tjenester

Ta kontakt for en prat om levende visuelle identiteter!

Oversikt