Kontakt oss

highfive@ellemelle.no +47 70 10 44 90
Apotekergata 9A
6004 Ålesund
Kart
LUKK

Økt troverdighet med egne bilder

3/30/2022

Egne bilder gir økt synlighet, troverdighet og salg sammenlignet med kjøpebilder og gratisbilder fra bildebaser.

Bedrifter trenger bilder til så mangt, som på nettsiden, i stillingsutlysninger, pressemeldinger, annonser og nyhetsbrev. I en undersøkelse utført av MDG Advertising svarte 67% av konsumentene at bilder av høy kvalitet har stor betydning for kjøpsbeslutningen. Ifølge undersøkelsen blir faktisk bilder vektlagt høyere enn produktinformasjon og produktanmeldelser.

Invester i egne bilder

Det finnes et hav av stockfoto, gratis- og kjøpebilder i diverse bildebanker på nett, så hvorfor skal du investere i å ta egne bilder? Det er flere gode grunner til det:

  • Du lurer ingen
    Kunden din ser at det ikke er ditt kontormiljø som er avbildet. Et bilde fra en bildebank vil neppe resonnere like godt med målgruppen din, som et bilde av dine produkter, dine ansatte og din lokasjon vil gjøre.
  • Du mister helhetsinntrykket
    Du vil ikke få et like helhetlig visuelt uttrykk om du bruker kjøpe- eller gratisbilder som er tatt av flere ulike fotografer, forskjellige steder i verden. I havet av bilder som er tilgjengelig, skal det godt gjøres å finne et tilstrekkelig utvalg i samme fotostil.
  • Brukt av flere
    Vi opplever stadig å se igjen de samme stockfotoene på flere nettsider. Du har ingen garanti for at ikke konkurrenten din bruker det samme bildet som deg, eller at den smilende personen på «Kontakt oss»-siden din representerer noe ganske annet et annet sted på internett.

Men ingen regel uten unntak. Materiell fra bildebanker kan være et fint supplement til egne bilder, så sant du finner bilder som er i tråd med bedriftens visuelle identitet. Her er fotostilen et viktig verktøy.

Fotostilen: Din guide til bruk av egne foto i markedsføring

På samme måte som at vi etablerer tydelige retningslinjer for logo, font og fargebruk når vi utarbeider en visuell identitet, må også bildebruken ha klare rammer for å oppnå et gjenkjennbart og helhetlig visuelt uttrykk. Disse rammene samles i en fotostil, som bidrar til å forsterke identiteten til merkevaren gjennom bruk av bilder.

Les også: Hva er en god visuell identitet?

GK_SoMe_card_01.jpg

Utdrag fotostil: GK

Hva inneholder en fotostil?

En fotostil består av inspirasjon, eksempelbilder og beskrivelser av hvilke motiv, fargetoner, lys, vinkler og utsnitt man bør velge for å ivareta bedriftens identitet og verdier i uttrykket. Fotostilen beskriver hva som er viktig for ulike bildetyper, som produktbilder, bilder av ansatte og fag-/kompetansefremmende bilder. Den inneholder «dos and dont’s» og hva du bør tenke på når du velger bilder til ulike kanaler.

Bilder som skaper troverdighet

ELLE mELLE samarbeider tett med flere anerkjente fotografer. Fotografer har ulike styrker og spesialiteter, og det er viktig at en velger en som mestrer akkurat det uttrykket man er ute etter. Designerne våre deltar også vanligvis på fotoopptak for å assistere fotografen og sikre at fotostilen blir etterfulgt.

Det er ikke uten grunn at foto både er et fag og en kunst. Bak et virkelig godt bilde er det mye som har kommet sammen for å fange øyeblikket, som idé, planlegging, kamerateknikk, lyssetting og komposisjon. Målet vårt er å styre disse elementene, slik at din bedrifts budskap blir formidlet på en troverdig og engasjerende måte.

Invester i egne bilder og du får bildebank som gir deg økt synlighet, troverdighet og salg. Snakk med oss om foto og fotostil.

Oversikt